Copyright © 2016 www.balustrady.lublin.pl | Projekt i realizacja Wynajem i dzierżawa domen
Trudno rzetelnie ocenić działanie Strategii „Sprawne Państwo 2020”, której głównym celem jest zwiększenie skuteczności i efektywności państwa we współpracy z obywatelami. Nie zbudowano bowiem systemu monitorującego wdrażanie programu, a ...

Przyspiesza realizacja ważnego projektu inwestycyjnego prowadzonego przez Grupę LOTOS S.A., czyli Programu EFRA (tj. Efektywna Rafinacja). Najnowocześniejsze na świecie instalacje będą dostarczać rocznie ok. 900 tys. ton wysokomarżowych paliw.

Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych mogą być realizowane przy współpracy z różnymi podmiotami, np. samorządowymi instytucjami kultury. Przy czym środki ...

Po dwóch dniach wzrostów dzisiaj obserwujemy realizację zysków na rynkach akcji. Jest to naturalna kolej rzeczy po mocnym ruchu w górę, który obserwujemy od środy. W tym dniu miało miejsce posiedzenie Banku Japonii oraz Rezerwy Federalnej.

W toruńskich, poznańskich, tczewskich, łódzkich, zielonogórskich i słupskich szkołach ponadgimnazjalnych trwa nabór wniosków stypendialnych do VI edycja Programu Stypendialnego Pasjopolis. Projekt jest skierowany do licealistów, którzy przede ...

Raport bieżący nr 110/2016 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 29.09.2016 roku Dom Maklerski mBank Spółka Akcyjna z ...

Energa i Enea zamierzają współpracować przy przygotowaniu, realizacji i eksploatacji nowoczesnego bloku węglowego klasy 1000 MW w Elektrowni Ostrołęka. Prezesi Zarządów obu spółek podpisali w poniedziałek list intencyjny w tej sprawie.

Kompleksowa opieka środowiskowa oraz walka z dyskryminacją to główny cel przedstawionego przez ministra zdrowia projektu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP). Dokument trafił właśnie do konsultacji społecznych. Zdaniem ...

Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 29 września 2016 roku podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabył 35.000 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) sztuk ...

Po kilku dniach wzrostów, piątek może być dobrym momentem dla giełdy na realizację zysków - ocenia Adam Stańczak, analityk DM BOŚ. Jego zdaniem, WIG20 ma jeszcze długą drogę do przebicia strefy oporów, która kończy się w okolicach 1820 pkt ...