Copyright © 2017 www.balustrady.lublin.pl | Projekt i realizacja Wynajem i dzierżawa domen
Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 24.02.2017 roku Dom Maklerski mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("DM mBank S.A."), działając w imieniu i na rachunek Emitenta podczas sesji giełdowej na rynku ...

Wioletta Kleniewska, dyrektor marketingu i sprzedaży w Polnord S.A. Barierę stanowią procedury administracyjne i przedłużające się formalności związane z rozpoczęciem procesu realizacji inwestycji. Istotną potrzebą rynku jest więc uregulowanie ...

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. oraz raportu bieżącego nr 46/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zawarcia z ,,Akwa-Mińsk" przedsiębiorstwem komunalnym z siedzibą w Mińsku (Zamawiający) umowy (Umowa) na ...

Obecne niewielkie wahania cen ropy naftowej są czymś nienaturalnym i będą trudne do utrzymania - oceniają eksperci. Ich zdaniem, inwestorzy spodziewają się, że kraje OPEC dotrzymają postanowień porozumienia o ograniczeniu wydobycia i nie są ...

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia programu ...

Białostocki magistrat ogłosił konkurs ofert na realizację zajęć wspinaczkowych oraz festynu rodzinnego przy Al. Jana Pawła II. To kolejny krok do realizacji dwóch projektów z Budżetu Obywatelskiego 2017. Jak informuje Kamila Busłowska z ...

Q22 to strzelisty budynek ze szklanymi elewacjami, wykonanymi z wykorzystaniem szyb zespolonych PRESS GLASS. W realizacji użyto w sumie ponad 25 tys. m² szyb zespolonych. Elewację stworzono z zastosowaniem nowatorskiej technologii, a na dachu ...

Rosną szanse na otrzymanie przez Kraków dotacji na realizację Studium wykonalności budowy systemu szybkiego bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie do sfinansowania w ramach unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Fot. dyana by ...

Do 2020 roku udział OZE w polskim miksie energetycznym na wzrosnąć do 15 proc. - wynika z unijnego pakietu energetycznego. Zdaniem Grzegorza Wiśniewskiego z Instytutu Energetyki Odnawialnej nasz kraj może mieć jednak kłopoty z realizacją tego celu.

"Balladyna" jest jednym z najważniejszych dzieł polskiej literatury. I - jak mówi reżyserka białostockiej realizacji Katarzyna Deszcz - to dobrze napisany dramat, który się nie zestarzał i będzie zrozumiany także dzisiaj. - Ta "Balladyna" na ...