Copyright © 2017 www.balustrady.lublin.pl | Projekt i realizacja Wynajem i dzierżawa domen
Grupa Kapitałowa PZU zapewni skuteczną realizację Strategii do 2020 roku. Jej kluczowymi elementami są projekty w obszarze kosztowym, innowacje oraz wzrost. Priorytetem są też transakcje i projekty na rynku bankowym. Poprawie ulegnie kształt ...

Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 27.03.2017 roku Dom Maklerski mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("mBank S.A."), działając w imieniu i na rachunek Emitenta podczas sesji giełdowej na rynku ...

EUR/USD – W poniedziałek przebity został opór w rejonie 1.0810 USD. Nowe kilkutygodniowe maksimum wypadło na poziomie 1.0905 USD. Po godzinie 15-tej nastąpiła realizacja zysków, zamknięcie po 1.0864 USD. Dziś rano doszło do spadków. Poranne ...

Kodeks spółek handlowych w art. 428 przyznaje akcjonariuszom prawo domagania się od zarządu udzielenia informacji dotyczących spółki w trakcie walnego zgromadzenia, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, realizacja ...

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia programu ...

Wojciechowski w kontekście problemów UE podał przykład realizacji przez Unię programu Natura 2000, która, jego zdaniem, "zatrzymała się w pół drogi"źródło: ShutterStock Realizacja programu Natura 2000; brak wspólnej strategii w ...

Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie (,,Spółka") informuje, iż w dniu 27 marca 2017 r. dokonał transakcji odkupu 429 000 sztuk akcji własnych, skupionych w okresie od 22 lutego 2017 do 24 lutego 2017 przez Dom Maklerskiego PKO BP w Warszawie z ...

"Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe" - Budżet Inicjatyw Obywatelskich to projekt zarządu woj. lubuskiego. Do rozdysponowania dla młodych ludzi jest 1 mln zł. O jakie pomysły chodzi? Ścisłych kryteriów nie ma, ważne, żeby były ciekawe, niebanalne ...

- To, z czym mamy obecnie do czynienia, to podstępne przekształcanie (sytuacji w Donbasie) w scenariusz naddniestrzański. Dlatego nie wykluczamy przeprowadzenia (przez separatystów) referendów, czy nawet fałszywych wyborów lokalnych, od których ...

Warto zwrócić uwagę na fundamentalną zmianę podejścia projektodawcy w przypadku podejmowania przez zamawiających decyzji o zastosowaniu modelu PPP dla realizacji zadań: projekt ustawy wprowadza obowiązek przeprowadzenia przed wszczęciem ...